Home Po Polsku English Francaise Deutch Mapa/Site Map

Armia Krajowa

"Linki"


 

Eseje / Artykuly Polecana Literatura Przydatne Adresy "Linki" Autorzy i Sponsorzy

 

 

1.

Studium Polski Podziemnej

  

2.

Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu

3.

Państwowe Muzeum Stutthof - Sztutowo k./Gdańska

4.

Światowy Związek Żołnierzy AK – Wołyń

5.

Powstanie Warszawskie

6.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

7.

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych

8.

Fundacja Pamiętamy

9.

Instytut Pamięci Narodowej

+

10.

Fundacja Żołnierzy Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej im. płk. Jana Pałubickiego w Bydgoszczy. 

11.

Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo Badawczy

12.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

13.

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego - Warszawa

 

14.

Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"

15.

Urząd D/S Kombatantów i Osób Represjonowanych

16.

Teaching History On Line

17.

Americans of Polish Descent

18. Świat Polonii - Witryna Stowarzyszenia Wspólnota Polska

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk