Home Po Polsku English Francaise Deutch Mapa/Site Map

Armia Krajowa


 

Eseje / Artykuly Polecana Literatura Przydatne Adresy "Linki" Autorzy i Sponsorzy

 <<<       NOWOŚĆ - ATYKUŁY 31, 32, 33, 34>>>

1.

Mgr Antoni Bohdanowicz, Tło historyczne

Artykuł ß około 1,100 słów. Data publikacji (polskiej wersji językowej): 1.12.2004
Tłumaczenie z języka angielskiego T. Kasperkiewicz:

 

Powrót na początek strony

 

2.

Dr hab. Marek Ney-Krwawicz, Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa

Artykuł - około 800 słów. Data publikacji: 1.10.2001.

Powrót na początek strony

 

3.

Dr Andrzej Suchcitz, Wywiad Armii Krajowej 

Artykuł około 920 słów. Data publikacji: 1.10.200.Tłumaczenie z j. angielskiego oraz redakcja polskiej wersji językowej T. Kasperkiewicz i K. Bożejewicz.

 

Powrót na początek strony

4.

Dr Tadeusz Kondracki, Powstanie Warszawskie

Artykuł około 1360 słów. Data publikacji: 1.10.2001.

 

 Powrót na początek strony

5.

Dr Andrzej Sławiński,
Stosunek AK do walk w Getcie Warszawskim - Pytania i odpowiedzi

Artykuł około 980 słów. Data publikacji: 21.11.2001

 

Powrót na początek strony

 6.

Dr Jacek Tebinka,
Stosunek Związku Sowieckiego do Powstania Warszawskiego 1.8 - 2.10.1944

Artykuł ok. 2100 słów. Data publikacji: 25.11.2001.

 

Powrót na początek strony

7.

Dr Andrzej Sławiński,
Stalinowski plan zniszczenia pro-zachodnich, demokratycznych sił w Polsce

Artykuł około 660 słów. Data publikacji: 1.3.2002.
Tłumaczenie z j. angielskiego Teresa Jeśman.

 

Powrót na początek strony

8.

Dr Andrzej Suchcitz, Wydział Lotnictwa Komendy Głównej Armii Krajowej

Artykuł ok. 750 słów. Data publikacji: 15.3.2002.

Tłumaczenie z j. angielskiego: T. Kasperkiewicz i K. Bożejewicz

 

Powrót na początek strony

9.

Prof. Jan Ciechanowski, Operacja "Burza" - rys historyczny

Artykuł ok. 1200 słów. Data publikacji: 1.3.2002.
Tłumaczenie z j. angielskiego Teresa Jeśman.

 

Powrót na początek strony

10.
Dr Andrzej Sławińki,
Podczas II Wojny Światowej byli tacy, kórzy pomagali polskim Żydom
Artykuł ok. 900 słów. Data publikacji: 20.6.2002.

Powrót na początek strony

11.
Zbigniew Bokiewicz,
Harcerska Poczta Polowa w Powstaniu Warszawskim 1944r.
Artykuł ok. 1300 słów. Data publikacji: 28.10.2002.

Powrót na początek strony

12.
Dr hab. Marek Ney-Krwawicz, Kobiety Żołnierze Armii Krajowej
Artykuł ok. 950 słów. Data publikacji: 28.10.2002.

Powrót na początek strony

13. Dr hab. Grzegorz Mazur, Biuro Informacji i Propagandy ZWZ-AK
Artykuł ok.  1450 słów. Data publikacji: 14.3.2003.

Powrót na początek strony

14. Prof. Józef Garliński, Ruch podziemny w oświęcimskim obozie
Artykuł ok. 900 słów. Data publikacji: 14.3.2003.

Powrót na początek strony

15. Ewa Bukowska, Tajne nauczanie w Polsce w latach 1939-1945
Artykuł ok. 950 słów. Data publikacji: 30.9.2003.

Powrót na początek strony

16. Janina Skrzyńska, Zarys historii kobiet-jeńców wojennych - żołnierzy AK internowanych po Powstaniu Warszawskim w obozie Oberlangen (stalag VIc)
Artykuł ok. 2230 słów. Data publikacji: 30.9.2003.

Powrót na początek strony

17. Dr Grzegorz Ostasz, Delegatura Rządu na Kraj
Artykuł ok. 1250 słów. Data publikacji: 30.9.2003.

Powrót na początek strony

18. Roger Moorhouse,
Niemieckie spojrzenie na Powstanie Warszawskie 1944 r.
Artykuł ok. 1300 słów. Data publikacji: 30.9.2003.
Tłumaczenie z j. angielskiego Witold Zbirohowski-Kościa

Powrót na początek strony

19. Prof. Michael R.D. Foot CBE,
Stosunki pomiędzy Brytyjczykami a Armią Krajową
Artykuł ok. 1100 słów. Data publikacji: 25.04.2004
Tłumaczenie z j. angielskiego Witold Zbirohowski-Kościa

Powrót na początek strony

20. Prof. Norman Davies C.M.G., F.B.A.,
Wielka Brytania a Powstanie Warszawskie
Artykuł ok. 1750 słów. Data publikacji: 25.04.2004
Tłumaczenie z j. angielskiego Witold Zbirohowski-Kościa

Powrót na początek strony

21. Dr Andrzej Suchcitz, Szare Szeregi (opracowanie)
Artykuł ok. 1000 słów. Data publikacji: 25.07.2004

Powrót na początek strony

22. Dr Grzegorz Ostasz, Mecenat Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945)
Artykuł ok. 1,100 słów. Data publikacji: 1.12.2004

Powrót na początek strony

23. Dr Andrzej Sławiński,
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego 1941  1945 i jej konsekwencje dla Polski
Artykuł ok. 1100 słów. Data publikacji: 30.08.2005

Powrót na początek strony

24.

Prof. Wojciech Rojek,

Polskie Państwo Podziemne w końcowym okresie II wojny światowej X'1944 –VIII'1945

Artykuł ok. 1400 słów. Data publikacji: 30.12.2005

Powrót na początek strony

25.

Prof. Rafał E. Stolarski
Produkcja uzbrojenia i materiałów wybuchowych przez armię krajową w latach 1939–1945

Artykuł ok. 1400 słów. Data publikacji: 18.03.2007

Powrót na początek strony

26.

Dr Andrzej Sławiński
Kolaboracja krajów okupowanych z Niemcami - sprawa Polski

Artykuł ok. 1550 słów. Data publikacji: 31.10.2007

Powrót na początek strony

27.

Dr Andrzej Chmielarz
Działalność partii politycznych w okupowanym kraju

Artykuł ok. 1700 słów. Data publikacji: 23.03.2008

Powrót na początek strony

28.

Dr Grzegorz Jasiński
Straty kultury polskiej w latach 1939 - 1945

Artykuł ok. 1950 słów. Data publikacji: 23.03.2008

Powrót na początek strony

29.

Dr hab. Krzysztof Komorowski
Prasa w okupowanej Polsce

Artykuł ok. 1650 słów. Data publikacji: 23.03.2008

Powrót na początek strony

30

Dr Andrzej Chmielarz
Ekonomiczna eksploatacja ziem polskich w latach 1939-1945

Artykuł ok. 1900 słów. Data publikacji: 23.03.2008

Powrót na początek strony

31.

Aleksander Dobraczyński
AK w walce o zdobycie tajemnicy broni V-1 i V-2

Artykuł ok. 1800 słów. Data publikacji: 16.02.2012

Powrót na początek strony

32.

Aleksander Dobraczyński
Kanały warszawskie. Ich rola podczas Powstania Warszawskiego 1944 r.

Artykuł ok. 2300 słów. Data publikacji: 16.02.2012

Powrót na początek strony

33.

Krzysztof Tochman
Losy żołnierzy Armii Krajowej w Polsce Ludowej 1944-1990

Artykuł ok. 4800 słów (razem z bibliografią selektywną). Data publikacji: 16.02.2012

Powrót na początek strony

34.

Hanna Zbirohowska-Kościa,
Koło Armii Krajowej

Artykuł ok. 2400 słów. Data publikacji: 16.02.2012

Powrót na początek strony

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction:Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk