Powrót do strony:
"Autorzy"

  Witold Zbirohowski-Kościa

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Tłumacz tekstów naszej witryny

 

Ul. Łagiewniki 64c/17

80-855 Gdańsk

tel. (58) 301-13-89

E-mail awgik@poczta.onet

 

Absolwent School of Slavonic and East European Studies (University of London, 1979-1983, BA Honours in History) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1983-1984 – Magister historii).

Tłumacz zawodowy j. angielskiego od 1979 roku. Pracownik:

 

- Design in Action Ltd (Londyn, Anglia) 1989-1992

- Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu – 1993-1994

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie – 1992-1994

- Obecnie (od 1994r.) nauczyciel języka angielskiego i starszy wykładowca Studium Praktycznego Nauczania Języków Obcych na Politechnice Gdańskiej

 

Wykonał szereg prac zleconych m.in. dla brytyjskich programów telewizyjnych: ITN News i Channel 4 oraz polskich instytucji naukowych: Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Dotychczas przetłumaczone książki na j. angielski:

 

- Kazimierz Albin, Warrant of Arrest, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (w przygotowaniu do wydania)

- August Kowalczyk, A Barbed Wire Refrain, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2001

- Józef Musioł, Man and Crime, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2001

- Miklós Nyiszli, I Was Doctor Mengele’s Assistant, Frap-Books 2001

- Andrzej Strelecki, The Evacuation, Dismantling and Liberation of KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2001

- Janusz Pogonski’s Illicit Letters from Auschwitz, Frap-Books 2000

- Tadeusz Sobolewicz, But I Survived, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 1998 (drugie wydanie 2001)

 

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk