Powrót do strony:
"Autorzy"

 Dr Grzegorz Ostasz

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Urodzony w 1964 r. w Oświęcimiu. W 1987 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się w 1996 r.

Adiunkt w Politechnice Rzeszowskiej; w latach 1999-2005 prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu; p.o. kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych.

 

Obiektem jego zainteresowań naukowych są polskie konspiracje niepodległościowe 1939-1956.

 

Opublikował m.in. książki:

- Obwód ZWZ-AK Rzeszów. Konspiracja wojskowa i „Burza" (Rzeszów 1992);

- Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945 (Rzeszów 1996);

- Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (współautor Andrzej Zagórski; Rzeszów 1999);

- Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Okręg Rzeszów (Rzeszów 2000);

- Akcja „Burza" w Inspektoracie AK Rzeszów (współautor Andrzej Zagórski; Kraków 2003

 

Stale współpracuje z „Zeszytami Historycznymi WiN-u", Małopolskim słownikiem biograficznym uczestników działań niepodległościowych 1939-1956.

 

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk