Powrót do strony:
"Autorzy"

  Dr hab. Grzegorz Mazur

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Autor tekstu:

(*13) Biuro Informacji i Propagandy ZWZ-AK

Dr hab. Grzegorz Mazur, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ur. 1952).

W 1976 r. ukończył studia historyczne na UJ, w Krakowie, gdzie w 1985 r. obronił doktorat, a w 1994 r. uzyskał habilitację. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski  XX wieku, a zwłaszcza w badaniach nad dziejami Polskiego Państwa Podziemnego i stosunków polsko-ukraińskich. Prowadził badania archiwalne we Francji, Anglii, Litwie i na Ukrainie, brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce, na Ukrainie, USA, Rosji.

 

Jest autorem około 240 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym książek:

Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, W-wa 1987; Pokucie w latach drugiej wojny światowej. Polityka okupantów, położenie ludności, działalność podziemia, Kraków 1994; Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939-1945, Kraków 1998 (współautor); Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997 (współautor); Akcja dywersyjna "N". Dokumenty i materiały z archiwum Tadeusza Żenczykowskiego, Wrocław 2000; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, W-wa 1993 (współautor); Dokumenty ppłk. Edmunda Charaszkiewicza, Kraków 2001 (współautor). Ostatnio wydał wspomnienia ppłk. dypl. Aleksandra Klotza.

 

Stały współpracownik paryskich "Zeszytów Historycznych". Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Pomnik Walki i Męczeństwa w Krakowie, Komisji Historycznej Oddziału PAN w Krakowie, Rady Programowej pisma IPN "Pamięć i Sprawiedliwość".

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk