Back to page:
"Authors"

  Dr Jacek Tebinka

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
M.R.D. Foot
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Author of the text:
(*6)Warsaw Uprising (1.8 - 2.10.1944) and the Soviet Union

Born in 1964. Graduate of the University of Gdańsk, Department of History, Department of Politics. MA in History 1988. MA in Politics 1990. PhD in History 1997.
Currently employed as a senior assistant and lecturer at the Department of Contemporary History and Political Thought, University of Gdańsk. 
His main field of interest is: International Relations in the 20th Century, Anglo-Polish Relations 1918-1970, History of the Intelligence Services.

Author of many publications including:
* Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945, (British Policy towards the Problem of Polish-Soviet Frontier), Warsaw 1998.

Co-editor:
*Na Najwyższym Szczeblu. Spotkania Premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej (At the Highest Level. Meetings of Polish and British Prime Ministers during the Second World War), Warsaw 1999.
*Leon Kozłowski, Moje przeżycia (Memoires), Warsaw 2001

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk