Powrót do str.:
"Przydatne Adresy"

6

KOŁO BYŁYCH ŻOŁNIERZY AK - ZARZĄD GŁÓWNY
POLISH HOME ARMY EX-SERVICEMEN ASSOCIATION
 

Organizacja zrzeszająca i reprezentująca większość b. żołnierzy AK zamieszkałych poza krajem

Adres:
240, King Street
London, W6 0RF
Great Britain

Kontakt:
Głównie korespondencyjny na adres podany w sąsiedniej kolumnie

Dojazd:
Metro: Linia District
Stacja: Ravenscourt Park
Autobusy: 27, 190, 266, 267, 391, H91,N97

 

Godziny pracy:
Środa: 11.00 - 13.00
Czwartek: 17.00 - 19.00

Adres 5

 

Adres 7