Powrót do str.:
"Przydatne Adresy"

13

FUNDACJA ARMII KRAJOWEJ IM.  FRANCISZKA MISZCZAKA
POLISH RESISTANCE (AK) FOUNDATION
 

Pomoc finansowa w akcji wydawniczej oraz w pracach naukowych (stypendia) dotyczących Armii Krajowej
Jeden ze sponsorów niniejszych stron internetowych

Adres:
240, King Street
London, W6 0RF
Great Britain

Kontakt:
Głównie korespondencyjny na adres podany w sąsiedniej kolumnie

Dojazd:
Metro: Linia District
Stacja: Ravenscourt Park
Autobusy: 27, 190, 266, 267, 391,H91, N97

Godziny pracy:

Adres 12

 

Adres 14